Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for July 9, 2012

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 40

Chương 40

“Sao rồi?!” Bệnh viện Seoul, trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, một đống người tụ tập, đợi cho bác sĩ đi ra lập tức đến vây quanh.

“Tuy rằng vẫn chưa tỉnh, nhưng tất cả đều đã ổn định. Có thể còn phải ngủ lấy một lúc lâu. Nhưng là tôi nói…” Park Yoochun chống nạnh: “Các người tại sao vây ở trong này?! sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác ~~ còn cả cậu nữa, Jung Yunho!”

Jung Yunho mặc quần áo bệnh nhân, choàng trên người áo khoác mỏng đứng bên ngoài phòng bệnh. Vết thương trênvai được quấn một lớp băng dày, cánh tay treo tại trên cổ. Ngày đó Jaejoong ném con dao găm cắm vào vai Yunho, mới khiến cho Yunho có thể tự giải thoát, do đó cứu hai  mạng người. Có điều hơi dùng sức, làm cho xương vai Yunho bị nứt ra. ” Jung Yunho, cậu hẳn phải biết điều ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh mới đúng!” (more…)