Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for July 24, 2012

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 42

Chương 42

Xe hơi đi ra khỏi tập đoàn Jung, từ từ hướng về khu vực ngoại thành. Các tòa nhà ở bốn phía bắt đầu thưa thớt, một khoảng đất trống lớn chậm rãi xuất hiện.

Thời điểm xe đi vào tiểu khu, cư nhiên không gặp bất cứ người nào đến kiểm tra. Bảo vệ trị an xa xa trông thấy xe liền mở cổng, xe chạy thẳng vào trong. (more…)