Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for July 29, 2012

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 44

Chương 44

“Oh! Kim nhị thiếu gia rốt cục cũng xuất hiện! Sao rồi? Cuộc sống gia đình cùng Jung YunHo hẳn rất tốt đi, muốn rửa tay gác kiếm rồi sao?!” Kim Hee Chul tựa vào bàn rượu trên quầy bar, nhìn người đang lạnh lùng ngồi trên ghế chân cao. “Ngài đã ròng rã nửa năm không nhận nhiệm vụ rồi, hyung này sẽ chết đói đó! Kim nhị thiếu gia nếu thật muốn rửa tay gác kiếm, tôi cần phải chuẩn bị lương hưu sớm hơn rồi…”

Mấy lời nói đùa mở đầu cũng không quá phận, hai anh em nhà họ Kim trước sau như một luôn cùng một kiểu đấu võ mồm. Nhưng lần này, Kim Jae Joong cư nhiên không nghĩ đáp lại Kim Hee Chul như trước, “Em chưa nói không làm! Có vụ gì mới không?!” (more…)