Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for August 2, 2012

If It’s For You

Author: Trieze

Translator: Jin/Beta: Yuu, Dung

Length: Oneshot

Pairing: YunJae

Genre: AU, Romance

Summary: Phải chăng em làm mọi việc vì một người nào đó? Hay là bởi vì lợi ích của cả hai ta? (more…)