Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for August 21, 2012

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 1 Yêu Nghiệt Giá Lâm

Chương 1

Phòng ngủ thái tử đột nhiên ầm một tiếng, làm gần như toàn bộ Đông Hải long cung đều bị chấn động. Trầm Xương Mân vừa rời châu bảo khố* liền thấy tướng quân Cua vàng phụ trách bảo hộ long cung chạy nhanh như gió xẹt trước mặt, trong nháy mắt đã chẳng thấy tăm hơi.
*kho châu báu

Lúc chạy tới tẩm cung thái tử thì trước cửa đã bị mọi người vây kín mít. Trầm Xương Mân xông lên phía trước nhìn, chỉ thấy thái tử vốn đang nằm nghỉ ngơi trên long tháp, nay bị một kẻ không rõ lai lịch đè dưới thân, thái tử khó chịu lắc lắc đuôi. Tướng quân Cua vàng sợ hãi, chân mềm nhũn, trong đầu đùng một tiếng tại chỗ quỳ ngay xuống, phía sau lính tôm tướng cua đua nhau vội vàng quỳ theo. (more…)


The Summit_Vol2_Chap 10

(more…)