Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for September 27, 2012

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 4: Đồng Ngôn Vô Kỵ

Chương 4*Trẻ nhỏ nói chuyện không kiêng kỵ.

Trịnh Duẫn Hạo hơn phân nửa thời gian đều nằm trên long tháp, cho dù Kim Tại Trung có xuất hiện cũng không thể thay đổi thói quen mấy nghìn năm này của hắn, thậm chí hắn còn không do dự gạt Kim Tại Trung lên nằm cùng mình.

Đối với việc Kim Tại Trung ngang nhiên cùng thái tử điện hạ ‘chung chăn chung gối’, Trầm Xương Mân đã liều chết can gián, cuối cùng bị Trịnh Duẫn Hạo đuổi về bằng một câu “Thừa tướng sao lại nói vậy. Bản cung nhớ kỹ thừa tướng chỉ là cận vệ của Kim Tại Trung, xét cả tình lẫn lý việc này cũng đâu phải do thừa tướng phụ trách.” (more…)