Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for October 6, 2012

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 5: Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi Lối Về

Chương 5

Lão Long vương dường như là đã đợi từ rất lâu, lão nhân gia từ trên xe rồng xuống việc đầu tiên ngài làm chính là lao thẳng tới tẩm cung của Trịnh Duẫn Hạo, mà Trầm Xương Mân chạy vội ra nghênh tiếp lão cũng bị gạt qua một bên không nhìn đến.

Tại cửa trước tẩm cung thái tử, người người quỳ gối dưới khí thế lửa bốc ngùn ngụt của lão Long vương, đoàn người đi bộ thẳng vào như chỗ không người, thế tới rào rạt, khiến cho hai người còn đang nằm trên giường hẹn hò cùng chu công giật mình tỉnh giấc. Trịnh Duẫn Hạo lười biếng thu cái đuôi thật dài về, Kim Tại Trung trước tiên vẫn là lấy thêm y phục bên giường mặc vào. (more…)