Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for October 20, 2012

Tôi Muốn Yêu Bầu Trời – Chap 13

Chap 13

Buồi chiều nhận được điện thoại của Junsu, nói muốn cùng cậu và Yunho ăn cơm tối.

Lúc cậu đến nhà hàng, Yunho và Junsu đã đến. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Jaejoong cảm thấy cậu không nên vào, cậu chỉ là người thừa.

“Thưa ngài?”

“Vâng.”

Cậu ngây ngẩn… Lại thế… Haha…. Nghĩ quá nhiều, cậu thật sự đã suy nghĩ quá nhiều rồi. (more…)