Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for October 21, 2012

Aside

[Shortfic] Khúc Chung Nhân Chưa Tán

Tittle: Khúc Chung Nhân Chưa Tán (曲终人未散)

(Tạm dịch: Khúc ca cả đời mãi không phai)

Author: Ambyen

Trans: QT/Edit: Mây

Couple: YunJae

Rating: PG-13

Genre: oneshot, non Au, nhẹ nhàng, ấm áp….. (more…)