Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 6, 2013

[One-shot] My Lover

Title: My Lover

Author: ladyinlust (Thank you for writing and sharing this cute fic.)

Translator: HA (luvBooJae)

Pairing: YunJae

Genre: Romance

Rating: PG15

Length: Oneshot

Summary: Jung YunHo cảm thấy tình cảm của anh và JaeJoong không còn mặn nồng nữa. Anh đã quyết tâm sẽ chia tay, nhưng vài việc khiến anh phải thay đổi quyết định…

(more…)