Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 27, 2013

[OneShot] End Of Love

Title: End Of Love

Author: Bách Diệp Tùng

Genres: Đoản văn, hoàn.

Editor: Milk

Bài hát xuất hiện trong fic: End Of May – Keren Ann

(more…)