Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for July 13, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 2: Hồi Ức

Chương 2

Quá khứ…

Giờ đã không còn có thể quay lại.

Cậu còn nhớ rõ nhưng hình ảnh này không?

Nếu cậu đã quên

Vậy tôi cũng sẽ không nhớ nữa.

Cho dù là hồi ức cũng sẽ mang theo tất cả những gì cậu không biết

Tan thành tro bụi.

(more…)