Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for July 19, 2013

Kẻ Chỉ Điểm – Văn Án

Tên: Kẻ Chỉ Điểm

Tác giả: Ái khán thư đích thỏ tử (Thỏ thích đọc sách)

Thể loại: Đậu hoa, cường cường, phá án, hình cảnh

Editor: Norikarin(Wata) /Beta: Hye

Tình trạng: Bản gốc: đã hoàn /Bản dịch: đang tiến hành

Cám ơn ss Nhất đã viết intro và share bản raw

Note:  Về tên tác phẩm.

Tên gốc: Ô Điểm (Vết bẩn, vệt đen,…), trong cụm từ “Ô Điểm Nhân Chứng”. (more…)