Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for July 25, 2013

Võ Lâm Minh Chủ – Chương 30: Hoạn Nạn Chân Tình (3)

Chương 30

Nhìn một loạt người quỳ xuống trước mặt mình, trong đầu Tại Trung nổi lên ý định tập đếm số. Người quỳ xuống thì lại có chút thấp thỏm lo lắng.

Một năm trước, minh chủ thất tung tại võ lâm đại hội, giang hồ đồn rằng minh chủ cùng ngũ đại cao thủ so chiêu, vô ý rơi xuống vực bỏ mình. Thế nhưng ngược dòng về tìm không thấy kỳ thi thể, nhất thời giang hồ rắn mất đầu, các đại môn phái nhân cơ hội làm loạn, nhưng ngại tín vật của minh chủ cũng biến mất nên vô phương chọn ra một mình chủ mới.

Rất nhiều đệ tử trong môn đều đã đầu quân sang môn phái khác, còn lại đều là những tử trung chí sĩ, theo Kim Tại Trung đã lâu, biết rõ tính nết minh chủ mình. Chỉ là minh chủ xưa nay xử sự quả quyết, tình huống hiện tại thật khiến họ không khỏi bất an.

“Hai mươi lăm, Duẫn Hạo, ta đếm đúng không?” (more…)