Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for August 16, 2013

Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu – Chương 4 (End)

Chương 4

“Ê, này, tớ mệt chết rồi. Ngày nóng như thế, cậu chạy cái gì.”

Kim Jaejoong đứng trong khu vui chơi thở gấp.

“Tớ, tớ muốn, muốn để cậu vận động một chút, tốt cho sức khoẻ.”

Jung Yunho cũng thở gấp.

“Có ai đi chơi mà phải chạy như vậy không. Cậu đúng là tên ngốc!”

“Được được được, đi thôi, cùng đi chơi với tên ngốc.”

(more…)