Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 6, 2013

[OneShot] Story Of Romance

Title:  Story of Romance

Author: Miss Sanzo

Beta: my lovely mayday65

Eng-Tranlator: Verver/ Beta: Juzt

Pairing/Characters: Yunjae

Rating: PG

Form:  One-shot (2307 words)

Genre: Angst with hope (Depend on how you read it; for me, its angst and happy ending ^^)

Disclaimer: Contains repetition of words and phrases and changes of narrative.

Link: http://miss-sanzo.livejournal.com/25655.html

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả

(more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 21

Chương 21

Nếu nói tất cả những gì tồn tại trên đời này đều có thể bị hủy diệt trong một ngày nào đó,

Như vậy tôi không muốn tôi và cậu yêu nhau.

Cũng chỉ vì tôi không hy vọng…

Tình yêu của hai chúng ta sẽ có một ngày biến mất như mây khói.

………………………… (more…)