Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 8, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 23

Chương 23

Tựa như chim bói cá kéo dài sinh mệnh của nó chỉ để để lại tiếng ca tuyệt lệ.

Chúng ta trói buộc lẫn nhau,

Nhưng là do cam tâm tình nguyện

So với thiêu thân lao đầu vào lửa,

Tình yêu còn nguy hiểm hơn nhiều.

…………………… (more…)