Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 10, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 24

Chương 24

Thật là như vậy sao?

Yêu… là có thể tiếp cận hạnh phúc?

Chúng ta đều bị một thoáng kia che mắt

Đến cuối cùng mới phát hiện, thì ra chúng ta đều—

Yêu đến hồn xiêu phách lạc.

……………………… (more…)