Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 16, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 25

Chương 25

Cậu đang cười tôi…

Cho tôi một chút lợi nhuận, làm cho tôi tự tay đâm vào tim mình…

Rồi lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói với tôi,

Tôi làm tất cả… Đều không có ý nghĩa.

……………………… (more…)