Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 17, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 26

Chương 26

Cậu không biết đúng không?

Là cậu làm cho tôi trở nên yếu đuối.

Sau đó cậu rời đi…

Chỉ để lại cho tôi một tử lộ.

Mà cậu, lại cái gì cũng nhìn không thấy.

…………… (more…)