Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 19, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 27

Chương 27

Cho đến tận hôm nay tôi mới hiểu được

Thì ra tôi cũng không hề hiểu cậu.

Cho dù vấp ngã mình đầy thương tích, lại vẫn như cũ nói với chính mình rằng.

Tất cả những điều này…

— đều là ảo giác mà thôi.

……………….

(more…)