Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 20, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 28

Chương 28

Thì ra cuối cùng,

Người buông tay trước

Cũng không phải tôi…

Cho nên tôi bây giờ là đã thoát khỏi dây dưa với anh rồi sao?

Nhưng là—

Tôi vui vẻ không nổi.

………………….

(more…)