Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 21, 2013

Như Thủa Ban Đầu – Chương 1

Title: Như Thủa Ban Đầu (Quyển 1)

Author: SaruwatariRan

Translator: Đoạn Hà aka Xù / Beta: Hyemie

Genres: YunJae, 1×1, hiện tại  đan xen hồi ức,  SE (q1) (more…)