Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 23, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 29

Chương 29

Nghe cậu nói về chúng ta trước kia,

Tôi mới bỗng nhiên thấy rõ

Thì ra tất cả của tôi trước sau vẫn nằm trong tay cậu.

Cho nên lần này…

Tôi không muốn lại nghe lời cậu nữa.

………………………………. (more…)