Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 28, 2013

Kẻ Bại Là Vua – Chương 1

 Title: Kẻ Bại Là Vua [Phá Chấp Hệ Liệt Bộ 8]

Author: Trùng Cảnh Chỉ Hy

Editor: Mây/ Beta: Hyemie

Genres: Nhất thụ nhất công, YunJae, trung đoản văn

999187_472654359510386_689565751_n

(more…)