Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 31, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 33

Chương 33

Còn cần kiểm chứng cái gì?

Trong tình yêu của chúng ta chỉ có lừa gạt…

Cùng tổn thương liên tục tích lũy.

Xin cậu hứa với tôi

Đây là lần cuối cùng…

………………….

(more…)