Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for January 6, 2014

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 35 (END)

Chương 35

Tôi đã nói rồi…

Từ lúc trò chơi bắt đầu, cậu đã thua.

Bởi vì tôi biết cậu yêu tôi, vẫn luôn yêu tôi

Nhưng tôi so với cậu còn thua cuộc sớm hơn nữa

Cậu biết, đúng không…

………………………………………………. (more…)