Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for March 9, 2014

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 2

Chương 2

Triều đình hạ lệnh điều tra vụ án Chu gia, án diệt môn bi thảm, long nhan tức giận, hạ lệnh điều tra rõ việc này.

Trong ngự thư phòng, nhìn Duẫn Hạo đang quỳ một gối, Trịnh Duẫn Đạt đứng dậy, thở dài rồi vòng qua chiếc bàn gỗ đàn lớn, tự mình đến đỡ Duẫn Hạo.

“Hạo đệ sao vẫn còn tự trách mình như thế, dù sao cũng không phải do đệ thất trách, hôm nay trên triều trẫm nói những lời đó không phải nhằm vào đệ, đệ đừng tâm.”

Duẫn Hạo đứng lên, Trịnh Duẫn Đạt lại nói tiếp:

“Trẫm cũng biết Chu tặc tội ác chồng chất, nếu không phải đang đúng dịp trẫm đại xá thiên hạ, hẳn là cả nhà hắn sẽ bị khép tội chết, tịch thu toàn bộ gia sản, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, trẫm hạ lệnh điều tra rõ ràng âu cũng là nguyên tắc thôi.”

Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn y, hỏi:

“Hoàng huynh cho rằng Chu phủ bị diệt môn là do thần đệ cho người hành sự?”

(more…)