Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 3, 2014

[One-Shot] We Come Right Round

Author: waterpulse (Thank you so much for this amazing story!)

Translator: HA (luvBooJae)

Title: We Come Right Round

Pairing/Characters: YunJae

Rating: PG

Form: Oneshot

Genre: Canon AU, Angst, Clocks, HE

Summary: “Nếu một chiếc đồng hồ có thể đếm ngược đến ngày bạn gặp được người bạn tâm giao của mình, bạn thấy sao?” (more…)