Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 10, 2014

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 10

Chapter 10 

Junsu mỗi lần trước ngày thi đấu sẽ có thời gian nghỉ ngơi cố định. Những lúc như thế này, Jaejoong đều sẽ nghỉ làm ở nhà cùng cậu. Sau khi ăn sáng, Junsu nhìn Jaejoong trong bếp bận cả nửa buổi vừa xách một cái bình giữ nhiệt đi ra.

“Anh, anh đi đâu thế?”

“Ra ngoài một chút, lập tức về ngay.”

“Trên tay anh xách gì thế?”

(more…)