Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 18, 2014

Người ấy và Tôi – Chapter 2

Chương 2: Rộng hơn: Cuộc sống, Tình yêu và Mọi thứ

 

A, cái này gọi là có tiến triển không? Khi mà người đó trở thành một phần sinh mệnh của bạn. Ngày qua ngày, cậu ấy từ từ bước vào cuộc đời bạn, bước vào cánh cửa trái tim của bạn, bước vào những điều bé nhỏ thân thương nhất trong cuộc sống của bạn. Đúng thế. Thật tuyệt! Tôi rất thích một tình yêu được vun đắp từ từ, chầm chậm như thế, rất thích.

<Jung YoonHo>

 

(more…)