Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 27, 2014

Vì Ai Lưu Giữ Cảnh Xuân – Chương 2

Chương 2

Kim Xương Liệt hít sâu một hơi, nhìn Kim Tại Trung hình như không có tổn hại gì, có lẽ là sợ hãi quá mức mà vẫn đang ngây người, ngài cũng không bận tâm nhiều nữa, chỉ cười nâng Duẫn Hạo dậy.

“Khanh tới kinh thành sớm hơn trẫm nghĩ, để trẫm nhìn xem, quả nhiên tuấn tú phong nhã, trẫm đã nói mà, hổ phụ vô khuyển tử, Tây Bắc Vương vẫn khỏe chứ?”

Tại Trung chậm rãi quay đầu sang, hai mắt sáng trưng, thì ra là thế tử của Tây Bắc Vương. Tây Bắc Vương tay nắm trọng binh, trông coi an nguy vùng biên thùy phía tây bắc cho Kim triều, Kim Xương Liệt nể trọng ông nhưng cũng kiêng kị ông, cũng bởi vì nguyên nhân này, Tây Bắc V  ương rất ít vào kinh, nhìn tuổi tác của Trịnh Duẫn Hạo trước mặt, hẳn là con trai thứ của Tây Bắc Vương.

Duẫn Hạo chắp tay.

“Phiền hoàng thượng quan tâm, phụ thân vi thần rất khỏe mạnh, lãnh thổ phía tây bắc cũng bình yên vô sự.” (more…)