Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for April 6, 2015

Đồng Quy – Chương 5

Chương 5

Phụ cận tòa nhà thư viện cũ giờ đã thành nơi cấm địa công khai, rất nhiều sinh viên tâm lý không vững bị hoảng sợ khi đi ngang qua đây. Tại Trung định dẫn theo hai thư ký tới nơi đó nhìn qua một lúc. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, vừa không dám đi, vừa không dám cãi mệnh lệnh của ủy viên, sau một hồi cân nhắc, vẫn phải lựa chọn phương án theo Tại Trung. Lúc ba người tới nơi, chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng đến âm trầm xung quanh, tản mác ra sự lạnh lẽo khó hiểu, tiếp tục đi đến cửa thư viện, lại nhìn thấy một người đang đứng ở đó. (more…)