Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for December 10, 2015

Heartless & Heartfelt – Prologue

Prologue/PG-14/Mild Fluff and Angst

Yunho đem con tim đặt vào trận chiến mà đời này kiếp này phần thắng sẽ chẳng bao giờ anh giành được; vì Kim Jaejoong. Với yêu thương, người ấy luôn xứng đáng.

“Ổn chưa thế?”

“Tớ vẫn luôn ổn mà.”

~*~

(more…)