Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for February 6, 2016

Heartless & Heartfelt – Chapter 7

Chapter 7: Matter of Perspectives/PG-13/Mild angst

Jaejoong chép miệng hừ nhẹ trước cái trò thử thách lòng gan dạ Yunho vừa quẳng lên đầu cậu, bỗng dưng muốn chứng tỏ cho Yunho thấy rằng mình thực sự có gan đối diện với lời thách thức ấy quá đi mất. Nhưng mà, nghĩ lại bao lần Yunho đã kiên nhẫn nén giận với cậu… Cậu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh mà dặn lòng mình, chẳng phải lúc nào Yunho cũng cư xử như thế đâu.

“Anh đâu có đợi,

bao giờ cảm thấy có hi vọng người ta mới tính chuyện chờ đợi.”

~*~

(more…)