Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for March 21, 2016

Heartless & Heartfelt – Chapter 11

Chapter 11: Sudden Hurricane/PG13/Angst

Cậu đang đứng giữa một trận chiến, khi mà tiếng súng khai hỏa vừa mới dứt đây thôi. Nếu chỉ đứng yên mà chẳng làm gì cả, chắc chắn cậu sẽ bị thương, kết cục là bỏ mạng. Còn nếu đầu hàng người ta sẽ hành hạ cậu đến sống không bằng chết. Trừ bỏ việc đáp trả, trước mặt cậu lúc này thực sự không còn lựa chọn nào khác.

“Đừng có nghĩ nữa,

cứ làm những gì thực tâm cậu mong muốn thôi.”

 ~*~

(more…)