Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for August, 2016

Protected: Heartless & Heartfelt – Chapter 23

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Protected: Heartless & Heartfelt – Chapter 22 (2/2)

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Heartless & Heartfelt – Chapter 22 (1/2)

Chapter 22: Love Galore/R/Fluff and smut

“Đẹp mà nhỉ?” Yunho mỉm cười, đưa mắt nhìn Jaejoong. Cơ thể cậu cũng như đang sáng rực lên dưới ánh mặt trời non tươi của ngày mới. Jaejoong mới là thứ đẹp đến thoát tục.

“Anh đang nghĩ,

bọn mình cứ cùng nhau già đi cũng hay.”

 ~*~

(more…)