Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for August 12, 2016

Heartless & Heartfelt – Chapter 22 (1/2)

Chapter 22: Love Galore/R/Fluff and smut

“Đẹp mà nhỉ?” Yunho mỉm cười, đưa mắt nhìn Jaejoong. Cơ thể cậu cũng như đang sáng rực lên dưới ánh mặt trời non tươi của ngày mới. Jaejoong mới là thứ đẹp đến thoát tục.

“Anh đang nghĩ,

bọn mình cứ cùng nhau già đi cũng hay.”

 ~*~

(more…)