Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for October 11, 2016

Heartless & Heartfelt – Chapter 27

Chapter 27: Bottled Up Emotions/PG13/Fluff, smut, and angst

Jaejoong cười thật tươi khi nghe Yunho kể. Nụ cười của cậu làm Yunho thấy vui vẻ, dù những nỗi đau ẩn sau nét môi cong cong kia anh vẫn cảm nhận thấy.

“Anh có yêu em không?”

“Anh có cần phải trả lời không?”

~*~

(more…)