Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for October 19, 2016

Heartless & Heartfelt – Epilogue

Epilogue/PG-13/Fluff

Những suy nghĩ về anh cứ như mỗi phút đều băng ngang qua tâm trí cậu.

“Hoa đẹp nha~”

~*~

(more…)