Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Người Tình Bóng Tối

Tên: Người tình bóng tối

(Note: Đây là bản repost của Lão bản đích hắc đạo tình nhân – bản edit mới)

Tác giả: Thất

Thể loại: tổng tài x sát thủ, HE

Cp chính: Jung YunHo x Kim JaeJoong

Cp phụ: YooSu, HanChul

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Milkchan

.

Chương 1 -+- Chương 2 -+- Chương 3

Chương 4 -+- Chương 5 -+- Chương 6 -+- Chương 7

Chương 8 -+- Chương 9 -+- Chương 10 -+- Chương 11

Chương 12 -+- Chương 13 -+- Chương 14