Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Short/One Fic

OneShots

Rooftop Romance – lhynnechan.

To See Your Smile  – Obsidian Theatre.

 When you left, I lost a part of me – Joongieh.

Confession –  Miss_sanzo.

15,25 – Ngoại Truyện – 囧囧_CC.

A to Z: Where Do We Go From Here? – Miss_Sanzo.

If It’s For You – Trieze.

 Khúc Nhân Chung Chưa Tán –  Ambyen.

Hạnh Phúc Của Kim JaeJoong – Ambyen.

Something We Can’t See – Little_Passions.

Math Series – Mushroom

Tàu Điện Ngầm, Sách Và Hai Người Lạ – Tvfxq

My Lover – Ladyinlust

Lessons In Servive And Love – YunHo

End Of Love – Bách Diệp Tùng

Story Of Romance – Ms. Sanzo

Miracle – Ms.Sanzo

Once Upon A Time – Miss_Sanzo

Holiday – Kimmy-chan

We Come Right Round – waterpulse

His affection – Miss_Sanzo

—————————————————

ShortFic

Nỗi niềm của giáo chủ ma phái (Đậu Hoa ver) – Đào Phù.  01 ~ 02 (END)

Bộ Luật Bị Thay Đổi – Tử Ly Mirotic. 010203040506 (END)

Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu – Kiam_Heart. 01 – 0203 04 (END)

Họa Trung Tiên – Seata Sunghun. 01 – 020304 05 (END)

Seven Days – Jaerish. Day 1Day 2Day 3Day 4Day 5Day 6Day 7 Extra: In Heaven (END)

Vui lòng không mang fic ra khỏi wp, tks! ^^

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s