Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Posts tagged “Once Upon A Time

[OneShot] Once Upon A Time

Author: Sanzo

Title: Once upon a time

Characters: hint of Yunjae / OT5

Translator: Verver/ Beta: Juzt

Rating: G

Form: One-shot (2428 words).

Beta: Not beta-ed. Please forgive errors.

Genre: Angst.

Disclaimer: It’s a fairytale/fantasy, contains repetition and bits of existing fairy-tales.

Summary: “Nói cho ta nghe, lũ tiên có thể làm được trò gì mới không? Ta có thể giáng lên đầu đám quỷ lùn cực hình nào khác?! Loài thú vật nào biết nói?! Ai là kẻ có giọng hát tuyệt vời nhất hả?!!” Lão ta hét lên, khiến các chùm đèn trần rung lắc dữ dội.

(more…)