Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Posts tagged “Tàu Điện Ngầm. Sách và Hai Người Lạ

[One-Shot] Tàu Điện Ngầm, Sách và Hai Người Lạ

Author: tvfxq (Thank you for writing and sharing this lovely shot)

Translator: HA (luvBooJae)

Rating: PG 13 | Pairing: Yunho/Jaejoong

Genre: Romance

Length: One-shot

Disclaimer: Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bức ảnh này cũng như câu chuyện về Kisa và Yukina trong Sekaiichi Hatsukoi..

Summary: Những chuyến tàu, những quyển sách cũ và những cái nhìn lén. YunHo đã rơi vào lưới tình như thế. (more…)