Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Phụ Thân Và 3 Hài Tử

Tựa: Phụ Thân Và 3 Hài Tử

Tác giả: Phong Duy (Niuniu)

Minh họa: Cat-hee

Thể Loại: manhua, đam mĩ, cổ trang, hài, nhất công nhất thụ.

Chuyện Đi Học

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s